ข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา เบอร์โทร : 032 481 141 มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศไทย

ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ